Om oss

Vi erbjuder allt inom rörmokeri för nybyggnation och kompletteringar av befintliga system.
Våra tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner.

Information om företaget

Vi erbjuder allt inom rörmokeri för nybyggnation och kompletteringar av befintliga system. 
Våra tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner. 
Vi erbjuder även industrirör av olika utförande.  
När du anlitar oss får du bästa möjliga kvalité och kostnadseffektivitet eftersom vi bara jobbar med utprovade produkter och har lång erfarenhet. 
Företaget satsar stort på trygghet, engagemang och kompetens. 
Vår verksamhet bygger på kunskap, tillgänglighet och ansvar. 
​​​​​​​Vi är organiserade i två avdelningar – en inriktad på VVS och en på svets entreprenader. 
Vi utför VVS arbeten och VVS service inom nyproduktioner, ombyggnationer och industri kring fyrkanten. 

ROT-avdrag 30% 

ROT-avdraget är för närvarande hela 30% på arbetskostnaden för rörmokaren som arbetar i din bostad eller i ditt fritidshus. 
Vi ombesörjer all hantering av ROT-avdraget och redovisar till skatteverket. 

Säker vatten

Pa´s Värme & Rör är självklart auktoriserade i Säker Vatteninstallation, ett regelverk framtaget för att trygga dig som kund. Skapat av branschens aktörer för att minska skador i samband med VVS-installationer så som exempelvis personskador, legionella skador och brännskador. Regelverket som finns ställer dels krav på installatörerna men även på produkterna som säljs och installeras. 
 

Vår miljöpolicy 

 • Vi strävar efter att minska vår negativa miljöpåverkan genom att: 
 • Utbilda personalen i miljöarbete 
 • Följa gällande lagar och förordningar 
 •  Hushålla med resurser, minska spill och sortera avfall 
 • I största utsträckning använda produkter som är bäst på marknaden ur miljösynpunkt 

Vår kvalitetspolicy 

Vi utför rörförnyelse av gamla och nya rörsystem, service inom VVS. Samt svetsningsarbete inom industrisektorn. Vår verksamhet bygger på kunskap, tillgänglighet och ansvar. 
Med kunskap, tillgänglighet och ansvar skall PA´s bibehålla och förstärka förtroendet hos våra kunder samt ständigt förbättras. 
Vi skall uppnå detta genom att: 
  
 • I våra anbud erbjuda rätt kvalitet, så att kostnaden för utförande över hela dess livslängd, blir så låg som möjligt för kunden. 
 • Fortbilda och hålla en hög kunskapsnivå på egen personal. 
 • Stödja, ge råd och informera, såväl beställare som underentreprenörer och leverantörer, för att säkerställa slutproduktens kvalitet. 
 • Driva våra arbetsplatser med god ordning och säkerställd arbetsmiljö. 
 • Vi arbetar med att ständigt förbättra våra VVS-tjänster, så att vi levererar bra kvalitetsmässigt utförda jobb och håller oss konkurrenskraftiga på marknaden 
 • Hålla utlovade färdigställandetider. 
 • Överlämna en slutprodukt som är komplett, felfri och enl tidsplan. 
 • Göra varje beställare och projekt till en referens. 

Kontaktuppgifter

Industrivägen 20
961 68 Boden
​​​​​​​
info@pasvarme.se
0921-130 40